วรรณกรรมและการละครกรีก

วรรณกรรมและการละครกรีก

นาฏกรรม ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) และสุขนาฏกรรม (Comedy) การแสดงจะใช้นักแสดงชายทั้งหมด โดยทุกคนจะสวมหน้ากาก และมีผู้พากย์และหมู่นักร้อง (Chorus) ส่งเสียงประกอบ

วรรณกรรม วรรณกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ มหากาพย์ของโฮเมอร์เรื่อง อีเลียด และ โอดิสซี ที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่กวีมีต่อโศกนาฏกรรมในสงครามทรอย (Troy) นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญ ประเพณี วิถีชีวิต และความคิดของชาวกรีกด้วย

Bust_Homer_BM_1825

โฮเมอร์

the-iliad-and-human-destiny

มหากาพย์อิเลียด เรื่องราวของอคลิลิส

Ulysses Deriding Polyphemus Homer's Odysseyโอดิสซี เรื่องราวการเดินทางของโอดิสซีอุสหลังจบสงครามกรุงทรอย

สถาปัตยกรรมกรีก

สถาปัตยกรรมกรีก

สถาปัตยกรรม ใช้ระบบโครงสร้างแบบเสาและคาน แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการสร้างเสารายรอบอาคาร ซึ่งจะมีความแตกต่างตรงหัวเสา สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบดอริก (Doric) แบบไอโอนิก (Ionic) และแบบคอรินเธียน (Corinthian) และส่วนใหญ่ยังนิยมก่อสร้างอาคารเพื่อกิจกรรมสาธารณะ เช่น วิหาร สนามกีฬา และโรงละคร วิหารที่มีชื่อเสียง สร้างบนภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า อะครอโพลิส (Acropolis) คือ วิหารพาร์เธนอน สร้างเพื่อถวายแด่เทพีอะธีนา (Athena)

17

Exterior of the Propylaea and the Parthenon

อะครอโพลิส (Acropolis)

18

ประติมากรรมกรีก

ประติมากรรม รวมถึงรูปปั้น แกะสลักขนาดเล็กหรือขนาดเท่าของจริง ประติมากรรมนูนสูงซึ่งอยู่บนด้านช้างอาคาร หรือสุสาน รวมถึง’เครื่องปั้นดินเผา

ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมกรีกเดินตามต้นกำเนิดรูปแบบอียิปต์และตะวันออกกลาง

รูปหล่อประติมากรรมของสมัยอาเคอิคยืนในลักษณะกระด้าง มองไปข้างหน้า

และวิหารเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมบนฐานมีเสา สถาปัตยกรรมต่อมาก็ยังคงแบบแปลนพื้นฐานนี้อยู่

แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น สไตล์ของประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผาได้เปลี่ยนอย่างน่าทึ่งอยู่ตลอดเวลา

ประติมากรรมมักมีการวาดด้วยสีสด แต่ตลอดเวลาการกำหนดท่าได้กลายมาคล้ายกับมีชีวิตมากขึ้น จากช่วงสมัยคลาสสิก

กรีกได้แกะสลักประติมากรรมในการเคลื่อนไหวในท่าที่มีการผ่อนคลายมากขึ้น

การเคลื่อนไหวทางจิตและการแสดงออกที่สงบบอกถึงพลังความมั่นใจของยุค

ประติมากรรมเทพอาจสูงถึง ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) และเคลือบด้วยทองคำและงาช้าง

เช่น เทพีเอเธนา (Phidias’s Athena) ในวิหารพาเธนอน

Athena_Parthenos_Altemps_01

รูปสลักสตรีเปลือยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ประติมากรรมอาโฟรดิเต (Praxiteles’s naked Aphrodite) ของซนิดัส (Cnidus)

Nude sculpture, aphrodite_of_cnidus

ประติมากรรมหนึ่งของศตวรรษที่ ๓ ก.ค.ศ. จากเปอกามัม (Pergamum) แสดงชัยชนะกอลหนีทาสจากการแทงตนเองหลังจากที่ฆ่าภรรยาของตน สิ่งใหม่ ๆ ได้หนีออกจากความงามที่เป็นแบบเก่าจากการนำเสนอขี้เมา (drunkards) นักมวย (battered boxers) และ คนชราที่มีร่างกายยับย่น (elderly people with wrinkles)

จิตกรรมกรีก

จิตกรรมกรีก

Bull-Leaper-Fresco-Knossos-Minoean-Photos

เรามีจิตรกรรมกรีกสมัยคลาสสิกน้อยมาก เกือบทั้งหมดที่มีอยู่มาจากยุคบรอนซ์

จิตรกรรมวาดบนผนังในฐานะเป็นห้องตกแต่ง คล้ายกับภาพปูนเปียกหรือกระดาษปิดผนัง

อีกประการหนึ่ง เรามีเครื่องปั้นดินเผามีภาพวาดตกแต่งมากมายจากทุกยุคทุกสมัยชองประวัติศาสตร์กรีก (ลงมาจนสถึงสมัยเฮลเลนิสติก)

กรีกวาดบนเครื่องปั้นดินเผาและเปลี่ยนประเด็นชีวิตประจำวันไปเป็นศิลปะ

แจกันไมซีเนียนมีลักษณะการออกแบบที่มีชีวิตชีวาเป็นรูปสัตว์ทะเลและม้วนหยาดน้ำ

เครื่องปั้นดินเผายุคมืดหยุดการวาดภาพสัตว์ ใช้เพียงรูปแบบเรขาคณิต

ศิลปินของยุคอาเคอิคได้รับแรงบันดาลใจจากหม้อไหตะวันออกกลางได้นำสัตว์และคนมาเขียนบนแจกันกรีกอีกครั้ง

จากนั้นมา นักวาดแจกันวาดฉากเทพตำนานและชีวิตประจำวันด้วยการเพิ่มการเหมือนจริง (realism)

เมื่อศิลปินได้เปลี่ยนในปลายศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ. จากการวาดด้วยสีแดงมาเป็นสีแดงบนสีดำ ศิลปินสามารถเพิ่มรายละเอียดซึ่งทำให้ภาพมีชีวิตชีวา

Greek Studies: Vase Paintings, Telling Stories with Pictures

จิตรกรรมกรีก

เรามีจิตรกรรมกรีกสมัยคลาสสิกน้อยมาก เกือบทั้งหมดที่มีอยู่มาจากยุคบรอนซ์

จิตรกรรมวาดบนผนังในฐานะเป็นห้องตกแต่ง คล้ายกับภาพปูนเปียกหรือกระดาษปิดผนัง

อีกประการหนึ่ง เรามีเครื่องปั้นดินเผามีภาพวาดตกแต่งมากมายจากทุกยุคทุกสมัยของประวัติศาสตร์กรีก (ลงมาจนสถึงสมัยเฮลเลนิสติก)